Kontakt

 

Názov združenia: Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou
Sídlo: Záhradná 183/42, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika

Právna forma: Občianske združenie, IČO: 3195689
Registrácia na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-900/90-9433

Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0001 0789 4825, SWIFT: GIBASKBX