Kalendár turistických podujatí na rok 2020

Vysvetlívky:
P – pešia turistika, L – lyžiarska turistika, C – cykloturistika, VHT – vysokohorská turistika, RP – regionálne podujatie, KČ – klubová činnosť,
Z – zájazd, OA – objednávkovy autobus, VD – vlastná doprava, SAD – doprava autobusom, ŽSR – doprava vlakom


 

4. január 2020 [sobota]
Výstup na Inovec [P, RP,VD]
Organizátor: KST Inovec Benkovce – účasť
Info: Zuzana Velčková [tel.: 0904 852 578]

18. január 2020 [sobota]
Výročná členská schôdza [KČ]
Organizátor: KST Krokus
Info: www.kst-krokus.sk, Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

15. február 2020 [sobota]
Primátorský výstup na Čiernu horu – Slanské vrchy [P, L, RP]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

22. marec 2020 [nedeľa]
Otvorenie jarnej turistickej sezóny [P, RP, VD]
Organizátor: KST Krokus
Info: Zuzana Velčková [tel.: 0904 852 578]

4. apríl 2020 [sobota]
Expedičná kamera – Festival letných outdoorových filmov [FF, RP]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

13. apríl 2020 [pondelok]
Veľkonočný výstup na Šimonku – Slanské vrchy [P, VD]
Organizátor: KST Sekčov Prešov – účasť
Info: Ján Török [tel.: 0917 635 325]

1. máj 2020 [piatok]
Prechod Maťa šerifa, Krížom Krážom – Slanské vrchy [P, RP,VD]
Organizátor: KST Opál Vranov – účasť
Info: Ján Török [tel.: 0917 635 325]

16. máj 2020 [sobota]
Dargov, Lazy, Cabov – Slanské vrchy [P, RP, VD]
Organizátor: KST Sačurov – účasť
Info: Ján Török [tel.: 0917 635 325]

17. máj 2020 [nedeľa]
Za krásami slovenských orchideí – Beskydské predhorie [P, RP, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

29. – 31. máj 2020 [piatok – nedeľa]
57. Stretnutie čitateľov časopisu KS – Chotárna [P, RP, SAD, ŽSR]
Organizátor: KST R PO – účasť
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

14. jún 2020 [nedeľa]
Veľká Fatra – Sidorovo, Vlkolínec [P, Z, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]

28. jún 2020 [nedeľa]
Čierna Hora – Koľvek, Roháčka [P, Z, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]

4. júl 2020 [sobota]
Výstup na Makovicu – Slanské vrchy [P, RP VD]
Organizátor: KST Perun Zámutov – účasť
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

9. – 12. júl 2020 [štvrtok – nedeľa]
Deň stromu – Čierny Balog, Vydrovo, Nizke Tatry – Rovná hoľa [P, Z, VD]
Organizátor: KST Krokus
Info: Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]

26. júl 2020 [nedeľa]
Slovenský raj [P, Z, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

2. august 2020 [nedeľa]
Klin nad Bodrogom, Plavba loďou, Šaroš Patak [P, Z, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]

16. august 2020 [nedeľa]
Sninský kameň, biokúpalisko Sninské rybníky [P, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]

6. september 2020 [nedeľa]
Tatranské chaty [P, Z, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

20. september 2020 [nedeľa]
Pieniny – Vysoké skalky [C, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]

17. október 2020 [sobota]
Výstup na Praporec, záver sezóny – Slanské vrchy [P, RP, VD]
Organizátor: KST Javorina Rudlov – účasť
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

24. október 2020 [sobota]
Snow film fest – Festival zimných outdoorových filmov [FF, RP]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

27. december 2020 [nedeľa]
Výstup na Oblík – Slanské vrchy [P, RP, VD]
Organizátor: KST Opal – účasť
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

16. január 2021 [sobota]
Výročná členská schôdza [KČ]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]


 
Dokumenty na prevzatie:
Stiahni si kalendár turistických podujatí 2020.

 

Upozornenie:
Vyhradzujeme si právo upraviť alebo pozmeniť jednotlivé akcie v kalendári turistických podujatí.
Kalendár turistických podujatí na nasledujúci rok uverejníme v januári 2021.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.