Výročná členská schôdza 2012

KST Krokus pozýva svojich členov, členov TOM, sympatizantov KST i všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 14. januára 2012 o 17:00 vo veľkej zasadačke Mestského úradu.


Program:

 1. Otvorenie – privítanie prítomných
 2. Návrh mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti klubu v roku 2011
  1. Správa o hospodárení klubu v roku 2011
  2. hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2011
  3. návrh rozpočtu na rok 2012
 4. Voľba predsedu a výboru klubu
 5. Vznik členstva
 6. Zánik členstva
 7. Založenie klubu seniorov
 8. Návrh kalendára turistických podujatí a kalendára TOM na rok 2012
 9. Návrh kalendára výborových zasadaní na rok 2012
 10. Informácia o členskej základni
 11. Informácia o 2% podiele z daní
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesenia
 14. Záver
 15. Data projekcia z klubovej činnosti

 

Na schôdzi sa budú vyberať členské príspevky za rok 2012:

dospelí (18 – 60 rokov) 5,00 €
deti do 15 rokov 1,00 €
Študenti (18 – 26 rokov) 2,00 €
dôchodcovia do 69 rokov 0,50 €
dôchodcovia nad 70 rokov 2,00 €

 

Srdečne pozývame našich členov, priaznivcov a nových záujemcov o turistiku.