Výročná členská schôdza 2013

KST Krokus pozýva svojich členov, členov TOM, sympatizantov KST na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 12. januára 2013 o 17:00 vo veľkej zasadačke MsÚ.

Program:

 • Otvorenie – privítanie prítomných
 • Návrh mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 • Správa o činnosti klubu v roku 2012
 • Správa o hospodárení klubu v roku 2012
  1. Hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2012
  2. Návrh rozpočtu na rok 2013
 • Vznik členstva
 • Zánik členstva
 • Voľba kandidátov na VZ RR KST Vranov n/T
 • Informácia o členskej základni a členských známkach
 • Informácia o 2% podiele z daní
 • Návrh kalendára turistických podujatí a kalendára TOM na rok 2013
 • Návrh kalendára výborových zasadaní na rok 2013
 • Diskusia
 • Prijatie uznesenia
 • Záver
 • Data projekcia z klubovej činnosti

 

Na schôdzi sa budú vyberať členské príspevky za rok 2013:

dospelí (18 – 60 rokov) 7,00 €
deti do 15 rokov 2,00 €
študenti (okrem externistov) 4,00 €
dôchodcovia do 69 rokov 4,00 €
dôchodcovia nad 70 rokov 2,00 €
ZŤP 2,00 €
známka na podporu chát 7,00 €

 

Srdečne pozývame našich členov, priaznivcov a nových záujemcov o turistiku.