Ako poukázať 2 % svojej dane KST Krokus

KST Krokus je aj v roku 2018 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v roku 2018 nám môžete poukázať časť svojej dane. Touto cestou sa preto obraciame na všetkých členov, priaznivcov a sympatizantov turistiky v našom meste a regióne s prosbou, aby podporili našu činnosť aj v tomto roku. Rozhodnite, že 2% z vašich daní ostanú v našom meste a prispejete tak k rozvoju turistiky v Slanských vrchoch. Podrobné informácie o tom, ako poukázať 2% z daní pre KST Krokus, nájdete v tomto návode.

Ako poukázať 2 % svojej dane KST Krokus

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

 1. Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 3 €.
 2. Vyplňte údaje o KST Krokus do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  – 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2017
  – 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – novinka od roku 2017.
 4. Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

 
Viac informácií nájdeš na stránke ROZHODNI.SK

 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 1. Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 8 €.
 2. Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o KST Krokus a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba KST Krokus) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – novinka od roku 2017.
 4. Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

 
Viac informácií nájdeš na stránke ROZHODNI.SK

 

Ak ste zamestanec

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2017.
 2. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  – 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2017
  – 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu.
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – novinka od roku 2017.
 5. Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 2. mája 2018.

 
Viac informácií nájdeš na stránke ROZHODNI.SK

 

Do vyhlásenia o poukázaní dane za rok 2017 uveďte nasledovné údaje:

 1. Názov: Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou
 2. Sídlo: Záhradná 183/42, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 3. Právna forma: Občianske združenie
 4. Identifikačné číslo organizácie: 31 95 68 91

 

Aktuálne tlačivá pre priznanie 2 % z daní:

 1. potvrdenie [formát: PDF]
 2. vyhlásenie [formát: PDF]


  Tlačivá si môžete stiahnuť aj zo stránky ROZHODNI.SK