Ako poukázať 2 % svojej dane KST Krokus

KST Krokus je aj v roku 2021 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v roku 2021 nám môžete poukázať časť svojej dane. Touto cestou sa preto obraciame na všetkých členov, priaznivcov a sympatizantov turistiky v našom meste a regióne s prosbou, aby podporili našu činnosť aj v tomto roku. Rozhodnite, že 2% z vašich daní ostanú v našom meste a prispejete tak k rozvoju turistiky v Slanských vrchoch. Podrobné informácie o tom, ako poukázať 2% z daní pre KST Krokus, nájdete v tomto návode.

Údaje o nás:

 • IČO: 31956891
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno: Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou
 • Sídlo: Záhradná 183/42, 09431 Hanušovce nad Topľou

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.
 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Zamestnanec

 1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Najneskôr do 31. marca 2021 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Fyzická osoba

 Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Najneskôr do 31. marca 2021. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.
  Ak požiadate o predĺženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Najneskôr do 31. marca 2021. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.
  Ak požiadate o predĺženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

 

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Bližšie informácie získate aj na www.rozhodni.sk.
Email: jan.hreha@gmail.com, Mobil: 0904 865 595.