Členské známky a členský príspevok za rok 2020

Členský príspevok môžete zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet KST Krokus.

IBAN/SWIFT: SK66 0900 0000 0001 0789 4825 / GIBASKBX
Variabilný symbol: číslo preukazu KST
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Členskú známku si môžeš vyzdvihnuť po predložení potvrdenia o zaplatení v novinovom stánku v Hanušovciach n/T pred reštauráciou Topľa.

Ak nemáš osobný účet, alebo máš iný dôvod nepoužiť tento spôsob, členský príspevok môžeš zaplatiť u predsedu KST Krokus alebo pri preberaní členskej známky v novinovom stánku v Hanušovciach n/T pred reštauráciou Topľa. Členskú známku je potrebné nalepiť do preukazu KST.


Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Upozorňujeme, že všetci členovia KST Krokus sú po novom povinný podpísať dokumenty súvisiace s GDPR. Členovia KST Krokus, ktorí neudelia súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vyradený.

Viac informácií o GDPR


Pohorie Čierna hora: výstup na Roháčku

KST Krokus si dovoľuje pozvať svojich členov, sympatizantov KST i všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta a okolia na autobusový zájazd do pohoria Čierna hora, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. augusta 2020.

pokračovanie článku →

Veľká Fatra: Malinô Brdo, Sidorovo, Vlkolínec

KST Krokus Hanušovce nad Topľou si dovoľuje pozvať svojich členov, sympatizantov KST i všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta a okolia na zájazd do Veľkej Fatry, v nedeľu 28. júna 2020.

pokračovanie článku →

Výstup na Oblík

Oblastný výbor SZPB Vranov nad Topľou a ZO SZPB Petrovce a Obec Petrovce Vás srdečne pozývajú na 21. ročník Výstupu na Oblík, ktorý sa uskutoční v neďeľu 21. júna 2020.

pokračovanie článku →

Stále možno darovať 2 % zo zaplatenej dane (aj KST Krokus)

BRATISLAVA, 03.06.2020: Darovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové úrady spracúvajú vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podaných zamestnancami do konca apríla a daňovníkmi v daňových priznaniach podaných do konca marca. V zmysle zákona sa darované financie dostanú na účet prijímateľov do troch mesiacov v závislosti od zákonných termínov.

pokračovanie článku →


 

 

Ostatné oznamy a pozvánky nájdete v menu - Aktuality.