Členské známky na rok 2022

Prosíme členov klubu aby si uhradili členské známky za rok 2022.

Peniaze možete odovzdať v novinovom stánku pred reštavráciou Topľa v Hanušovciach n/T alebo predsedovi KST Krokus, ale vzhľadom na pandemickú situáciu, najvhodnejším spôsobom je uhradiť členské na účet klubu.

IBAN: SK66 0900 0000 0001 0789 4825

Ako variabilný symbol uveďte číslo Vášho členského preukazu a do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko.

Známky pre členov klubu sa budú objednávať až po uhradení členského príspevku.  Ak si neuhradíte členské, zaniknú vám výhody, ktoré plynú z členstva v klube. V členskom je zahrnuté aj celoročné poistenie na hory.

Členské je potrebné objednať a uhradiť najneskôr do 15. februára 2022.

V prípade, ak by ste z nejakých dôvodov nestihli zaplatiť členské do uvedeného termínu, dajte vedieť  predsedovi klubu

Jánovi Hrehovi  na číslo 0904 865 595 či  mate vôbec záujem o zakúpenie známky, nakoľko  poplatok za členské známky sa pre rok 2022 navvýšil.

Výška schváleného členského :

  • základný: 15 €,
  • študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) : 10 €
  • dôchodcovia (od 62 do 69 rokov): 10 €
  • deti do 15 rokov: 5 €
  • dôchodcovia nad 70 rokov: 5 €
  • držitelia preukazov ZŤP: 5 €
  • čestný člen KST 0 €

 

Odporúčanie:

Členom, ktorí si doteraz nesplnili základnú povinnosť člena klubu a nemajú zaplatenú členskú známku za rok 2021, urobte to čím skôr. Predídete tak vyradeniu z evidencie klubu.