GDPR – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Legislatíva Európskej únie si v súčasnosti vyžaduje podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov, s ktorými v rámci KST narábame. Zjednodušene: KST vždy spracovával a vždy aj bude spracovávať osobné údaje, lenže teraz je na to potrebný papier. Ide o dokumenty, ktoré by mal podpísať každý člen KST. Prvý je pre odbor KST Krokus, druhý je pre regionálnu radu KST a tretí pre ústredie KST. Štvrtý dokument je súhlas na zverejnenie fotografií a videozáznamov získaných na podujatiach a iných aktivitách organizovaných KST Krokus na našej webovej stránke www.kst-krokus.sk, na nástenkách, v propagačných materiáloch, v novinách a v iných médiách pre účely prezentácie KST Krokus.

Súhlasy týkajúce sa odboru bude uchovávať KST Krokus. Súhlasy týkajúce sa regiónu bude uchovávať regionálna rada KST Vranov nad Topľou. Súhlasy týkajúce sa ústredia bude uchovávať ústredie KST v Bratislave.

Osobné údaje sa v KST budú spracovávať na rôzne účely, akými sú napríklad: poistenie, bezpečnosť (nahlasovanie ohrozeného účastníka podujatia na horskú službu), evidencia zdrojová, t. j. „u predsedu a hospodára“, budúci informačný systém športu, platenie známok. Je potrebné pamätať aj na to, že na podujatiach sa vzájomne fotíme, natáčame na video a s týmto všetkým už nariadenie EÚ počíta a vyžaduje na to súhlas.

Dokumenty na prevzatie:

  1. GDPR: súhlas pre odbor KST Krokus (veľkosť: 18 kB, formát: DOCX)
  2. GDPR: súhlas pre regionálnu radu KST Vranov nad Topľou (veľkosť: 16 kB, formát: DOCX)
  3. GDPR: súhlas pre ústredie KST (veľkosť: 16 kB, formát: DOCX)
  4. GDPR: súhlas na zverejňovanie fotografií pre KST Krokus (veľkosť: 19 kB, formát: DOCX)

 

Dokumenty si stiahnite a vytlačte. Po vyplnení požadovaných údajov dokumenty podpíšte a odovzdajte predsedovi KST Krokus (Ján Hreha – email: jan.hreha@gmail.com, mobil: +421 904 865 595).

Podpísané dokumenty môžete odovzdať aj v novinovom stánku v Hanušovciach nad Topľou pred reštauráciou Topľa, kde si môžete vyzdvihnúť vaše členské známky.

Kľúčové slová