Ako sa stať členom KST Krokus

Záujemcovia o turistickú činnosť sa môžu prihlásiť u predsedu KST KROKUS (Ján Hreha – mobil: 0904 865 595, email: jan.hreha@gmail.com) Pre členstvo v klube je potrebné vyplniť prihlášku a zaplatiť členský príspevok za aktuálny rok. K prihláške je potrebné priložiť aj fotografiu (2,5 x 3,5 cm), ktorá sa nalepí na členský preukaz. Po zaplatení príspevku za aktuálny rok, dostanete členskú známku, ktorú si nalepíte na členský preukaz.

Záujemcovia o členstvo musia vyplniť a podpísať aj 3 dokumenty, v ktorých udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR). Dokumenty potrebné pre členstvo v KST Krokus posielajte na adresu: Ján Hreha, KST Krokus, Záhradná 183/42, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

Dokumenty na prevzatie:

 1. Prihláška do KST KROKUS (veľkosť: 34 kB, formát: XLS)
 2. GDPR: súhlas pre odbor KST Krokus (veľkosť: 18 kB, formát: DOCX)
 3. GDPR: súhlas pre regionálnu radu KST Vranov nad Topľou (veľkosť: 16 kB, formát: DOCX)
 4. GDPR: súhlas pre ústredie KST (veľkosť: 16 kB, formát: DOCX)
 5. GDPR: súhlas na zverejňovanie fotografií pre KST Krokus (veľkosť: 19 kB, formát: DOCX)


Dokumenty so súhlasom o spracovaní osobných údajov (GDPR) musia dodatočne podpísať aj všetci členovia KST Krokus! Ide o nariadenie EÚ o GDPR.
Členovia KST Krokus, ktorí neudelia súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vyradený.

Členské známky pre aktuálny rok 2022 si môžete objednať a zaplatiť do 29. februára 2022! Známky budú k dispozícii v novinovom stánku pred reštauráciou Topľa v priebehu marca 2022. Platnosť známok je od 1. apríla 2022, do 31. marca 2023. Aktuálne pokyny k členským známkam KST.

Nový záujemcovia o členstvo v našom klube môžu posielať prihlášky a objednať si členskú známku do 10. dňa v mesiaci počas celého roka. Po zaplatení príslušného poplatku sa stanú členmi KST Krokus a budú poistení od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Zoznam poistených osôb je priebežne dopĺňaný o nové mená vždy k 1 dňu kalendárneho mesiaca.

Členské príspevky za rok 2022

Dospelí

15 €ročne

 • 18 – 62 rokov

Deti

5 €ročne

 • do 15 rokov

Študenti

10 €ročne

 • 16 – 26 rokov

Dôchodcovia

10 €ročne

 • 62 – 69 rokov

Dôchodcovia

5 €ročne

 • nad 70 rokov

ZŤP

5 €ročne

 • preukaz ZŤP

Ako uhradiť členský príspevok

Najjednoduchšie je to bezhotovostným prevodom na účet KST Krokus.

IBAN: SK66 0900 0000 0001 0789 4825 (Slovenská Sporiteľňa, a.s.), SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: číslo vášho preukazu KST
Správa pre príjemcu: vaše priezvisko a meno

Ak nemáš osobný účet, alebo máš iný dôvod nepoužiť tento spôsob, členský príspevok môžeš zaplatiť u predsedu KST Krokus (Ján Hreha) alebo v novinovom stánku v Hanušovciach n.T. pred reštauráciou Topľa. Po zaplatení členského príspevku dostaneš v novinovom stánku aj členskú známku, ktorú je nutné nalepiť do preukazu KST.

Hromadné poistenie členov KST v poisťovni UNION

Jednou z výhod členstva v KST je aj celoročné poistenie, ktoré zahŕňa: poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii (zásah HS), poistenie batožiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody, úrazové poistenie. Poistenie je platné len na území SR, poistná doba od 1.4.2022 do 30.3.2023. Poistenie sa vzťahuje na akúkoľvek činnosť vrátane rekreačných športov (mimo rizikových), nevzťahuje sa na manuálnu prácu. Najaktuálnejšie informácie ohľadne poistenia nájdete na stránkach KST, kde si môžete skontrolovať, či ste poistený.

Zľavy a výhody členov KST

Najväčšou výhodou je možnosť venovať sa turistike v kolektíve priateľov s podobnou životnou filozofiou a rebríčkom hodnôt, pod vedením kvalifikovaných cvičiteľov a inštruktorov, ktorí vedú túry bezpečne a najkrajšími lokalitami.

Okrem klubových výhod KST ešte ústredne zabezpečuje zľavy pre svojich členov. Ide najmä o zľavy na ubytovaní vo výške 10 – 50 % v 23 chatách a kempingoch na celom Slovensku, ako aj zľavy na ubytovaní v 1001 chatách a ubytovniach Priateľov prírody na celom svete (NFI). Osoby príslušné ku KST si môžu uplatníť 50 % zľavu na ubytovaní na chatách, ktorých vlastníkom je KST a ÖTK (Klub rakúskych turistov).

Okrem toho majú osoby príslušné ku KST zľavu vo vybraných športových predajniach (napr. v predajniach Trekšport, Ahoj v prírode a Alpinus v Bratislave a v predajni Šport Rysy v Poprade), v cestovných kanceláriách (napr. Adren Tour Bratislava) a pri nákupe GPS prístrojov (vo firme NAVISDAT ).

KST KROKUS každoročne organizuje rôzne zájazdy, turistické podujatia, prednášky a premietania, na ktorých poskytuje svojím členom veľmi zaujímavé zľavy (20 – 50 %).


Noví členovia si môžu zakúpiť aj odznak KST Krokus za 1 €.