Fotogaléria 2016

« Fotogaléria 2018 « Fotogaléria 2017 « Fotogaléria 2016 « Fotogaléria 2015 « Fotogaléria 2014 « Fotogaléria 2013 « Fotogaléria 2012
« Fotogaléria 2011 « Fotogaléria 2010 « Fotogaléria 2009 « Fotogaléria 2008 « Fotogaléria 2007 « Fotogaléria 2006 « Fotogaléria 2005

 

« Fotogaléria (VHT, horolezectvo a skialpinizmus)

 
 
KPICASA_GALLERY (6353573474223201681, 6348309877286612129, 6348309485612821201, 6342744345186887905, 6342743720037615121, 6342743317610309793, 6342743101623170577, 6318022473728041473, 6318020869509619777, 6318021376894957409, 6318021767182145937, 6317472072681196113, 106770611859176035737, 6283476646236539089, 6277923114603338193, OtvorenieLetnejTuristickejSezony, VelkonocnyVystupNaSimonku03, ExpedicnaKamera2016, PrimatorskyVystupNaCiernuHoru04, HanusovceDolyZlataStudnaPetrovce, VyrocnaClenskaSchodza, VystupNaInovec03)