História KST Krokus

KST Krokus vznikol na ustanovujúcej členskej schôdzi 30. apríla 1988 v rámci TJ Oblík Hanušovce nad Topľou. Registrovaných bolo 20 členov a výbor pracoval v zložení: Ján Hanzo, Ján Hreha ml., Mgr. Magdaléna Kovaľová, Mgr. Alžbeta Mikitová a Mgr. Viera Sabová, pričom Ján Hreha ml. zastával funkciu predsedu. KST Krokus sa zameriaval na pešiu a lyžiarsku turistiku, cykloturistiku a VHT.

Odbor sa orientoval nielen na turistiku, ale aj na poznávanie a ochranu prírody. Všetci jeho členovia boli zároveň členmi SZOP, ktorý organizoval mnoho akcií, ako napr. celoslovenský deň pomoci prírode, v rámci ktorého sme sa venovali čisteniu a zastrešovaniu studničiek, výsadbe stromčekov, spriechodňovaniu a oprave značenia turistických chodníkov. KST Krokus pomáhal i pri vyznačovaní štátnych prírodných rezervácií v Slanských vrchoch (ŠPR Šimonka a ŠPR Oblík).

Odbor počas svojej existencie vyvíjal bohatú turistickú činnosť. Nemalú zásluhu na tom mal aj Andrej Čebra, ktorý ho viedol v rokoch 1993–2003. V roku 2003 došlo k zmene štatutárov a odbor v súčasnosti vedie Ján Hreha.

09. marca 1994 bola naša organizácia zaregistrovaná na MV SR, čím sa stala samostatným právnym subjektom, ktorý je členom Asociácie telovýchovných jednôt a klubov Slovenskej republiky.

Súčasnosť KST Krokus

Mesto Hanušovce si svojou geografickou polohou nemôže sťažovať na nedostatok turisticky príťažlivých lokalít. Blízke Slanské vrchy, či Beskydské predhorie poskytujú dostatok možností na regeneráciu duševných aj telesných síl. Tieto danosti sa v plnej miere premietajú aj do bohatej turistickej činnosti KST Krokus.

Ideme si svojou vlastnou cestou a snažíme sa robiť podujatia, ktoré sú pre ľudí príťažlivé. Nemáme vyhranenú činnosť, podľa želania striedame pešiu turistiku s vysokohorskou turistikou a s cykloturistikou. Raz do mesiaca sa túlame po niektorom z turistických chodníkov. K najúspešnejším a najobľúbenejším patria: Veľkonočný výstup na Šimonku, Krížom-krážom Slanským pohorím, Za krásami slovenských orchideí, Výstup na Tri chotáre a Výstup na Praporec. Romantickú sviatočnú idylu v prírode si pripomíname Vianočným výstupom na Oblík. Zúčastňujeme sa mnohých akcií, ktoré pripravujú naši priatelia z okolitých KST. Každoročne sa zapájame aj do podujatí celoslovenského významu. Patria medzi ne zimný a letný zraz KST, na ktorých reprezentujeme a propagujeme naše mesto. Nezabúdame ani na čistenie a zastrešovanie studničiek a na priechodnosť značených turistických chodníkov v Slanských vrchoch.

Našou snahou je stmeľovať partiu turistov príťažlivými akciami. Ponúkame možnosti spoločných zážitkov počas celého roka. Podujatia sú pestré a prístupné čo do náročnosti, trvania, prostredia aj finančných možností. Platí to pre každý druh turistiky. Propagujeme nielen zdravý pohyb v zdravom prostredí, ale aj odpočinok a účelnú námahu. Tým, ktorí majú záujem, odporúčam pozrieť si náš kalendár turistických podujatí.

KST Krokus je v súčasnosti najväčším odborom KST vo Vranovskom okrese (evidujeme 105 členov – 2013).