Kalendár turistických podujatí na rok 2021

Vysvetlívky:
P – pešia turistika, L – lyžiarska turistika, C – cykloturistika, VHT – vysokohorská turistika, RP – regionálne podujatie, KČ – klubová činnosť,
Z – zájazd, OA – objednávkovy autobus, VD – vlastná doprava, SAD – doprava autobusom, ŽSR – doprava vlakom

13. február [sobota]
Primátorský výstup na Čiernu horu – Slanské vrchy [P, L, RP]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

27. február [sobota]
Výročná členská schôdza [KČ]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

27. marec [sobota]
Otvorenie jarnej turistickej sezóny [P, RP, VD]
Organizátor: RR KST VT, KST Krokus
Info: Zuzana Velčková [tel.: 0904 852 578]

05. apríl [pondelok]
Veľkonočný výstup na Šimonku – Slanské vrchy [P, VD]
Organizátor: KST Sekčov Prešov – účasť
Info: Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]

10. apríl [sobota]
Expedičná kamera – Festival letných outdoorových filmov [FF, RP]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

1. máj [sobota]
Prechod Maťa šerifa, Krížom Krážom – Slanské vrchy [P, RP, VD]
Organizátor: KST Opál Vranov – účasť
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

15. máj [sobota]
Dargov – Lazy – Cabov – Slanské vrchy [P, RP, VD]
Organizátor: KST Sačurov – účasť
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

23. máj [nedeľa]
Za krásami slovenských orchideí – Beskydské predhorie [P, RP, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

14. jún [nedeľa]
Veľká Fatra – Sidorovo, Vlkolínec [P, Z, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]

5. júl [sobota]
Výstup na Makovicu, Slanské vrchy [P, RP, VD]
Organizátor: KST Perun Zámutov – účasť
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

29.7. – 1.8. júl – aug. [štvrtok – nedeľa]
Čierny Balog – Urbanov vrch [P, Z, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

15. august [nedeľa]
Slovenský raj – Podlesok (Trasa podľa výberu účastníkov) [P, Z, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

29. august [nedeľa]
Pieniny – Vysoké skalky [C, VD]
Organizátor: KST Krokus
Info: Daniel Vrlík [tel.: 0905 713 077]

12. september [nedeľa]
Západné Tatry Baranec [P, Z, OA]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

16. október [sobota]
Výstup na Praporec, záver sezóny – Slanské vrchy [P, RP, VD]
Organizátor: KST Javorina Rudlov – účasť
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

23. október [sobota]
Snow film fest – Festival zimných outdoorových filmov [FF, RP]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

26. december [nedeľa]
Výstup na Oblík – Slanské vrchy [P, RP, VD]
Organizátor: KST Opal – účasť
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]

15. január 2022 [sobota]
Výročná členská schôdza [KČ]
Organizátor: KST Krokus
Info: Ján Hreha [tel.: 0904 865 595]


Dokumenty na prevzatie:
Stiahni si kalendár turistických podujatí 2021.

Upozornenie:
Vyhradzujeme si právo upraviť alebo pozmeniť jednotlivé akcie v kalendári turistických podujatí.
Kalendár turistických podujatí na nasledujúci rok uverejníme v januári 2021.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.