Vedenie KST Krokus

01-hrehaPredseda: Ján Hreha
telefón: +421 904 865 595
e-mail: jan.hreha@gmail.com

03-molitorisPešia turistika: Miroslav Molitoris
telefón: +421 903 172 920
04-velckovaTuristika mládeže: Zuzana Velčková
telefón: +421 904 852 578