Klub značkárov KST Krokus

Dobrovoľní členovia klubu značkárov KST Krokus, sa starajú o turisticky značené cesty a chodníky nášho regiónu, predstavujúce celkovú dĺžku takmer 60 km. Ich náplňou je obnova turistického značenia (každé tri roky) ako aj značenie nových turistických trás.

Ak máte pripomienky k značkovaným trasám, alebo ak ste zistili poškodenie, či nesprávne značenie, napíšte nám. Posielať môžete aj fotografiu s popisom problému. Kontaktný email: jan.hreha@gmail.com.

Ďalšie informácie o klube značkárov nájdete na týchto stránkach:

Klub značkárov KST Krokus získal v roku 2012 grant na obnovu turistických chodníkov v Slanských vrchoch. Viac informácií o grante od Nadácie Ekopolis nájdete na stránke Živé chodníky.