Klub značkárov / Fotogaléria 2014

Fotografie zo značenia a obnovovania turistických chodníkov.

 
« Fotogaléria 2014   « Fotogaléria 2013   « Fotogaléria 2012   « Fotogaléria 2011      

 

KPICASA_GALLERY (ProjektVitajteVSlanskychVrchochObnovaZnaceniaNaTZTHanusovskeSedloPavlovce03, ProjektVitajteVSlanskychVrchochObnovaZnaceniaNaTZTHanusovskeSedloPavlovce07, ProjektVitajteVSlanskychVrchochObnovaZnaceniaNaTZTHanusovskeSedloPavlovce06, ProjektVitajteVSlanskychVrchochObnovaZnaceniaNaTZTHanusovskeSedloPavlovce05, ProjektVitajteVSlanskychVrchochObnovaZnaceniaNaTZTHanusovskeSedloPavlovce04, ProjektVitajteVSlanskychVrchochObnovaZnaceniaNaTZTHanusovskeSedloPavlovce, ProjektVitajteVSlanskychVrchochObnovaZnaceniaNaTZTHanusovskeSedloPavlovce02, StudnickaNaRazcestiPodOblikom)