Klub značkárov / Fotogaléria 2013

Fotografie zo značenia a obnovovania turistických chodníkov.

 
« Fotogaléria 2014   « Fotogaléria 2013   « Fotogaléria 2012   « Fotogaléria 2011