Hromadné poistenie členov KST

Touto cestou vám oznamujeme, že Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST nadobudlo účinnosť 1.4.2015.

Dokumenty na stiahnutie:

 

Výzva pre všetkých poistených členov KST!
Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu KST Krokus, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od:

 

Pokyny k poisteniu nových členov, prípadne oneskorencov:
Zoznam poisterných osôb bude priebežne dopĺňaný o nové mená. Postup prihlasovania: regionálne rady odošlú zoznam nových poistencov zapísaných v tabuľke „Členská základňa KST poistenie“ vo formáte .xls (tabuľku nájdete nižšie) do 15. dňa v mesiaci. Ústredie po 15. zosumarizuje všetkých zaslaných poistencov do jedného súboru, odošle do poisťovne, zaplatí príslušný poistný poplatok a osoby budú poistené od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

 

Doplňujúca informácia od poisťovne, reakcia na časté otázky:
Poisteným je fyzická osoba bez obmedzenia veku a môže nim byť aj občan inej krajiny EU ako Slovenskej republiky. Poisťovňa však upozorňuje, že súčasťou tohto poistenia nie je poistenie liečebných nákladov na území SR.