Levočské vrchy

KST Krokus Hanušovce n.T. pozýva svojich členov, sympatizantov KST i všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta na autobusový zájazd do Levočských vrchov, v nedeľu 28. apríla 2013.

Účastnícky poplatok: 10 € – nečlen, 8 € – člen KST, 3 € – TOM, študenti, seniori a ZŤP
Doprava: objednaným autobusom (kapacita autobusu 45 miest) – prihláška na akciu

Prihlášky a záväzná platba do piatku, 26. apríla 2013 u Zuzany Velčkovej v novinovom stánku pred reštauráciou Topľa. Za záväznú prihlášku sa považuje úhrada účastníckeho poplatku.

Odchod: 7:00 z parkoviska pred reštauráciou Topľa
Informácie: Ján Hreha (telefón: 0904 865 595)

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.