Stretnutie pod Lysou 2012

Stretnutie pod Lysou 2012

 

KST Krokus vás pozýva na STRETNUTIE POD LYSOU (40. ročník). Táto akcia je organizovaná obcou Petrovce a miestnou organizáciou SZPB Petrovce pri príležitosti 68. výročia SNP a 600. výročia obce.

Akcia sa uskutoční 12. augusta 2012 a program bude nasledovný:

13:00 Zoskok parašutistov do areálu osláv, príchod účastníkov behu vďaky Petrovce – Dukla – Petrovce
13:00 – 13:30 Privítanie účastníkov osláv, slávnostný príhovor

Od 13.30 Kultúrno – spoločenský program:

  1. folkovo – folklórna skupina „Drišľak“
  2. skupina ľudového tanca „Kubánkov sen“
  3. ženská folklórna spevácka skupina „Herlica“

 

Sprievodne akcie:

  1. ukážky hasičskej techniky a leteckého modelárstva
  2. jazda na koňoch
  3. kynologické ukážky

 

Tombola:

  1. najmenej 40 hodnotných cien
  2. farebný televízor a tradičné šampanské