Putovanie po kultových miestach a kamenných svätyniach Slanských vrchov

Priatelia, kamarátky a kamaráti! Pozývam Vás na prvé jarné turistické putovanie v rámci nového poznávacieho tematického cyklu turistických podujatí v roku 2010.

Naša prvá vychádzka povedie k unikátnej kamennej pamiatke umiestnenej v pôvodnej polohe k magickému Raslavkameňu. Na základe jeho podoby vznikla ako viera v zázračnú moc kameňa, tak aj neskoršie povesti o skamenenom rytierovi z neďalekého hradu Bodoň. Pred 100 rokmi mal tento kameň liečivú funkciu, ktorú odovzdával vode naliatej do jeho jamiek. V súčasnosti je zaznamenaná viera v jeho možnosť odňať chorobu jednému človeku a odovzdať ju ďalšiemu, ktorý sa ako prvý kameňa dotkne. Ako obeť sa ku kameňu dávajú lyžice a mince.

Termín: 21. marec 2010 (nedeľa)
Trasa: Abranovce Raslavkameň hrad Bodoň Temný les Zlatá Baňa
Dĺžka trasy: 11 km, Prevýšenie: 490 m
Zraz účastníkov: 9:30 hod na sídlisku Sekčov (parkovisko Kaufland)
Odborný garant: Janko Ducár, náš kamarát z Prešova

Doprava: Vlastnými autami. Od OD Kaufland, sa presunieme do obce Abranovce (12 km). Trasu ukončíme v Zlatej Bani okolo 14:30 15:00 hod. Zo Zlatej Bane bude zabezpečený prevoz vodičov aut do Abranoviec pre svoje auta, s ktorými prídu pre svoje osádky späť na Zlatú Baňu (Zlatá Baňa Abranovce 10 km).

Účastnícky poplatok: dobrá nálada a veľké kamarátske srdce!
Vedúci podujatia: Maťo Balog šerif (tel.: 0915 897 209, e-mail: balog@humboldt.sk)