Otvorenie turistickej sezóny 2013

Regionálna rada KST Vranov n/T a KST Perun Zamutov vás pozývajú na Otvorenie turistickej sezóny, ktoré sa uskutoční v sobotu, 23. marca 2013. Odchod autobusu bude od Základnej školy o 9:00.

Bilíková chata – Lesný náučný chodník
Zámutovská kolejka – Bilíková chata

Odchod na trasu: 10:00 hod. od Bilíkovej chaty v Zámutove
Účastnícky poplatok: dospelí 1€, deti zdarma
Výstroj: vhodná turistická obuv a primerané oblečenie pre túto ročnú dobu.
Doprava do Zámutova: autobusom, odchod od Základnej školy o 9:00.
Ukončenie: na Bilíkovej chate, kde si pochutnáte na kysnutých koláčoch a domácich haluškách s kapustou

Účasť na podujatí je na vlastné riziko a zodpovednosť!

Zaujímavosti o trase:
Po otváracom akte prevedieme účastníkov nenáročnou 7,8 km dlhou
trasou nového lesného náučného chodníka Zámutovská kolejka, ktorý
má 16 tematických zastávok s informačnými tabuľami so zameraním na
lesníctvo, poľovníctvo či prírodnú rezerváciu Zámutovské skaly a niekoľko
oddychových miest s lavičkami. Turistom okrem iného ponúka pohľady
z vyhliadkovej veže na Slanské vrchy, uhliarsky milier, retortnú pec na
pálenie dreveného uhlia a tiež historické úzkokoľajné vagóniky na prevoz
dreva. Má prevýšenie 120m a dá absolvovať za necelé štyri hodiny. Chodník
je možné prejsť aj po kratších okruhoch. Kratší má 2,8 a dlhší 3,7 kilometra.
Na celej trase však nájdete aj ďalšie zaujímavé miesta, ktoré majú nielen
informatívno-náučný, ale aj historický charakter.

Bližšie informácie: Marek Tiňo tel.: 0907 493 531, Ján Hreha: tel.: 0904 865 595