Pochod vďaky

Vážení mladí turisti TOM Snežienka a ostatní turistiky chtiví blížni naši! KST Krokus a TOM Snežienka vás pozývajú na Pochod vďaky, Hermanovce n/T – Zlatá Baňa – Petrovce, ktorý sa uskutoční v sobotu 15. septembra 2012. Odchod o 9:00 od Kukorelliho chaty v Hermanovciach.

Informácie:
V Zlatej Bani sa o 10:00 hod. uskutoční pietny akt pri príležitosti výročia vypálenia obce a zároveň 68. výročia SNP. Ich súčasťou bude kultúrny program a občerstvenie. V obci sa bude konať aj celoslovenská súťaž v ryžovaní zlata.

Program:

  1. Zatváranie claimov – 13. ročník súťaže v ryžovaní zlata
  2. Kladenie vencov k pamätníku obce a 68 výročie pietnej spomienky na vypálenie obce Zlatá Baňa
  3. Ukážka partizánskych bojov KHV Čapajev
  4. Kultúrny program
  5. Country bál