Slávnosť ukončenia turistickej sezóny 2011

Milá kamarátka, milý kamarát,

srdečne Ťa pozývame, spolu s rodinkou, kamarátmi, kolegami na Slávnosť ukončenia turistickej sezóny 2011, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25.septembra 2011 o 10:00 hod v kultúrnom dome v Cabove. Autobusy na prepravu do Cabova budu pristavené pred železničnou stanicou Vranov n.T. s odchodom o 9:30 hod.

Účastnícky poplatok: 1,50 EURO na osobu

Program a trasa:
Po otváracom akte slávnosti a otvorení novej historicky prvej turistickej značenej trasy v Cabove, prevedieme účastníkov nenáročnou trasou najprv tajuplnou dolinou Cabovského potoka popod skalný hrebeň Polinska až ku Kadlubkom. Nenáročným serpentínovým výstupom dosiahneme hrebeň Mazolína a krátkou prechádzkou po ňom prídeme na jeho vrchol.

Trasa ďalej pokračuje prudkým zostupom na lúku pod Hrobkom a ďalej k prírodnej pamiatke Zapikan. Po prehliadke tohto nevšedného prírodného diela sa pohodlnou cestou otvoreným terénom dostaneme až do Davidova, kde trasa končí.

Trasa s dĺžkou 11 km a prevýšením 428 m je prístupná každému bez rozdielu veku a telesnej kondície. Na trase budú pripravené milé prekvapenia, ktoré potešia dušu aj telo každého účastníka.

Doprava účastníkov do Cabova a z Davidova je zabezpečená autobusmi organizátorov. Doprava z Davidova bude zabezpečená priebežne. Čas odchodu autobusu z Davidova do Vranova n.T. je o 15.00 hod. a o 16.00 hod.

Tešíme sa na každého s veselou mysľou a pohodou i dobrou náladou.

Informácie: Maťo Balog 0915 897 209, www.turistikavranov.sk, www.ekovalali.eu, www.vranov.sk,
e – mail: serifmato@gmail.com