Slávnostné otvorenie náučného chodníka Herlica

KST Krokus vás pozýva na STRETNUTIE POD LYSOU a na otvorenie lesného náučného chodníka Herlica. Táto akcia je organizovaná pri príležitosti 67. výročia SNP obcou Petrovce, Miestna organizácia SZPB Petrovce, Lesmi SR (Odštepný závod Prešov) a Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene.

Akcia sa uskutoční 14. augusta 2011 a program bude nasledovný:

10.30 – 11.00 Slávnostné otvorenie lesného náučného chodníka Herlica
11.00 – 13.00 Obhliadka chodníka, presun do lokality Za Hurky
13.00 – 13.30 Slávnostné otvorenie Stretnutia pod Lysou


Od 13.30 Spoločensko – kultúrny program:

 1. Zoskok parašutistov do areálu osláv
 2. príchod účastníkov behu vďaky Petrovce – Dukla – Petrovce
 3. Katka Koščová a Prešovský dixieland jazz band
 4. Folklórny súbor „Bystrančan“ z Bystrého
 5. Humenské spevácke trio

Sprievodne akcie:

 1. lesná pedagogika
 2. ukážky vojenskej techniky
 3. jazda na koňoch
 4. kynologické ukážky

Tombola:

 1. najmenej 40 hodnotných cien
 2. farebný televízor a tradičné šampanské