Slovenský raj – Prielom Hornádu

Akcia sa kvôli nepriaznivému počasiu presúva na nedeľu 7. júna 2009. Nezabudnite sa nahlásiť!

Vážení mladí turisti TOM Snežienka a ostatní turistiky chtiví blížni naši! Pozývame Vás do Slovenského raja na prechod Prielomom Hornádu v sobotu 30. mája 2009.

Cestovné:
4 € členovia TOM
5 € nečlenovia TOM do 18 r.
5 € členovia KST
6 € nečlenovia KST

Odchod: 7:00 z parkoviska pred reštauráciou Topľa.
Prihlášky: do štvrtka 28.mája 2009 u vedúceho TOM (miest: 45)
Informácie: Jozef Niko (telefón: 0908 375 490) vedúci TOM