Studnička roka 2014

Klub slovenských turistov z iniciatívy KST Perun Zámutov, s podporov Regionálnej rady KST Vranov nad Topľou vyhlasuje 1. ročník súťaže STUDNIČKA ROKA.

Termín súťaže: 01.04.2014 – 30.09.2014
Vyhlásenie výsledkov: október 2014
Pôsobnosť súťaže: celeoslovenská

Podmienky súťaže:

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky kluby KST a dobrovoľnícke občianske združenia, ktoré v termíne súťaže opravia, alebo vynovia aspoň jednu studničku alebo prameň.
 2. Studnička alebo prameň musí byť dokázateľne opravená v roku 2014.
 3. Z opravy je potrebné zaslať tri fotografie:
  1. fotografia pred začatím opravy
  2. fotografia počas prác na oprave
  3. fotografia po oprave alebo vynovení + dokumentácia
 4. K fotografiám je potrebné priložiť cenovú kalkuláciu nákladov na opravu.
 5. Opravená studnička alebo prameň musí byť mimo zastavaného územia obce.
 6. Priložiť mapu lokality opravenej studničky a/alebo jej GPS súradnice.
 7. Fotografie a dokumentáciu zasielajte e-mailom v kópiách na adresy: ustredie@kst.sk a kstperun@gmail.com

Kritéria súťaže:

 1. využitie prírodných materiálov
 2. výsledný estetický dojem
 3. trvanlivosť a udržiavateľnosť
 4. prístup turistov k vode zo studničky

Ceny ústrednej rady KST: 1. miesto – 150€, 2. miesto – 100€, 3. miesto – 50€
Ceny KST Perun: 1. miesto – 150€, 2. miesto – 100€, 3. miesto – 50€

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na vyhodnotenie súťaže.
Pri účasti nižšej ako 50 projektov, bude odovzdaná jedna cena v hodnote 100€.
Zrealizované projekty budú zverejnené na stránkach www.kst.sk a www.perun.zamutov.sk