Ukončenie letnej turistickej sezóny 2009

KST Opál Vás pozýva na slávnosť ukončenia letnej turistickej sezóny 2009, ktorá sa uskutoční v nedeľu 20. septembra 2009 v Čiernom n.T. Zraz všetkých účastníkov je o 9:00 v kultúrnom dome.

Po otvorení slávnosti sa spoločne vydáme do obce Skrabské, aby sme otvorili nový turistický chodník, ktorý aj vyskúšame cez obec Petkovce až na vrchol Bučky (528,2 m n.m.). Z vrcholu zostúpime do obce Michalok a prestrihnutím modrej cyklopásky otvoríme prvé cyklotrasy v Merníckej pahorkatine.Lúčnatým hrebeňom Zemetličiek a Ondíkova sa dostaneme do obce Jastrabie, kde sa slávnostným aktom rozlúčime s letnou turistickou sezónou. Turistická trasa dlhá 18 km, je nenáročná pohodová, krajinársky veľmi hodnotná.

Účastnícky poplatok: 1 € (pri prezentácií v Čiernom n.T.). Kontaktná osoba: Martin Balog (telefón: 0915 897 209)

Viac informácií, viď pozvánka [PDF].