Výročná členská schôdza 2014

Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce n/T Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. januára 2014 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu. Dávame do pozornosti, že na schôdzi sa okrem iných dôležitých bodov rokovania, uskutočnia aj voľby do vedenia klubu, na volebné obdobie 2014 – 2018, preto príďte v čo najväčšom počte. Srdečne pozývame nielen členov a sympatizantov klubu, ale aj nových záujemcov o turistiku.

Program:

 • Otvorenie – privítanie prítomných
 • Návrh mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 • Správa o činnosti klubu v roku 2013
 • Správa o hospodárení klubu v roku 2013
  1. Hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2013
  2. Návrh rozpočtu na rok 2014
 • Voľba VV klubu a RK na volebné obdobie 2014 – 2018
 • Voľba delegátov na VZ RR KST Vranov nad Topľou
 • Návrh kandidátov do štruktúr RR KST Vranov n/T
 • Vznik členstva
 • Informácia o členskej základni a členských známkach
 • Informácia o 2% podiele z daní
 • Návrh kalendára turistických podujatí a kalendára TOM na rok 2014
 • Návrh kalendára výborových zasadaní na rok 2014
 • Diskusia
 • Prijatie uznesenia
 • Záver
 • Data projekcia z klubovej činnosti

 

Na schôdzi sa budú vyberať členské príspevky za rok 2014:

dospelí (18 – 60 rokov) 7,00 €
deti do 15 rokov 2,00 €
študenti (okrem externistov) 4,00 €
dôchodcovia do 69 rokov 4,00 €
dôchodcovia nad 70 rokov 2,00 €
ZŤP 2,00 €
známka na podporu chát 7,00 €

 

Srdečne pozývame našich členov, priaznivcov a nových záujemcov o turistiku.