Výročná členská schôdza 2016

Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou, Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 16. januára 2016 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu.

Program:

 • Otvorenie
 • Návrh a schválenie
 • Správa o činnosti v roku 2015
 • Správa o hospodárení v roku 2015
  1. Hospodárenie s finančnými prostriedkami
  2. Návrh rozpočtu na rok 2016
 • Informácia o členskej základni a členských známkach
 • Informácia o 2% podiele z daní
 • Návrh kalendára turistických podujatí na rok 2016
 • Návrh výborových zasadaní na rok 2016
 • Vznik členstva
 • Ocenenie jubilantov
 • Diskusia
 • Návrh a prijatie uznesenia
 • Záver
 • Data projekcia z klubovej činnosti

 

Dávame do pozornosti, že na schôdzi budete mať možnosť záväzne objednať a zaplatiť členskú známku spolu s poistením na rok 2016, preto príďte v čo najväčšom počte. Srdečne pozývame nielen našich členov a sympatizantov, ale aj nových záujemcov o členstvo v klube.

 

Členské známky na rok 2016

dospelí (18 – 62 rokov) 10,00 €
študenti (16 – 26, okrem externistov) 6,00 €
dôchodcovia (62 – 69 rokov) 6,00 €
dôchodcovia (nad 70 rokov) 4,00 €
deti (do 15 rokov) 4,00 €
ZŤP a ZŤPS 4,00 €