Výročná členská schôdza 2017

Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou, Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. januára 2017 o 17:00 hod. v Šoošovskom kaštieli. [Malý kaštieľ]

Program:

 • Prezentácia prítomných, spojená s úhradou členských príspevkov na rok 2017 od 16:00 do 17:00
 • Otvorenie (17:00)
 • Návrh a schválenie programu
 • Správa o činnosti v roku 2016
 • Správa o hospodárení v roku 2016
  1. hospodárenie s finančnými prostriedkami
  2. návrh rozpočtu na rok 2017
 • Informácia o členskej základni a členských známkach
 • Informácia o 2% podiele z daní
 • Návrh a schválenie kalendára podujatí KST Krokus na rok 2017
 • Vznik členstva
 • Zánik členstva
 • Ocenenie jubilantov
 • Diskusia, rôzne
 • Návrh a prijatie uznesenia
 • Záver
 • Dataprojekcia z činnosti KST Krokus 2016

 

Dávame do pozornosti, že na schôdzi budete mať možnosť záväzne objednať a zaplatiť členskú známku spolu s poistením na rok 2017, preto príďte v čo najväčšom počte. Srdečne pozývame nielen našich členov a sympatizantov, ale aj nových záujemcov o členstvo v klube.

Členské známky na rok 2017, vrátane poistenia

dospelí (18 – 62 rokov) 10,00 €
študenti (16 – 26, okrem externistov) 6,00 €
dôchodcovia (62 – 69 rokov) 6,00 €
dôchodcovia (nad 70 rokov) 4,00 €
deti (do 15 rokov) 4,00 €
ZŤP a ZŤPS 4,00 €