Výročná členská schôdza 2018

Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou, srdečne pozýva svojich členov, sympatizantov a nových záujemcov o členstvo v klube, na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. januára 2018 o 17:00 v galérii Mestského kultúrneho strediska (malý kaštieľ).

Prezentácia, objednávky a úhrada členských známok na rok 2018 prebehnú pred schôdzou v čase od 16:00 do 17:00 hod.

Program:

 • Otvorenie
 • Schválenie pracovného predsedníctva schôdze
 • Schválenie návrhu programu
 • Návrh a voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 • Správa o činnosti v roku 2017
 • Správa o hospodárení
  1. hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2017
  2. návrh rozpočtu na rok 2018
 • Voľba výboru a RK KST Krokus na volebné obdobie 2018 – 2022
 • Voľba delegátov na VZ R KST Vranov n/T
 • Návrh kandidátov do štruktúr R KST VT
 • Vznik členstva
 • Informácia o členskej základni a členských známkach
 • Informácia o 2% podiele z daní
 • Návrh kalendára podujatí KST Krokus na rok 2018
 • Diskusia, rôzne
 • Návrh a prijatie uznesenia
 • Záver
 • Dataprojekcia z činnosti v roku 2017, občerstvenie

 

Rok 2018 je rokom volieb do všetkých orgánov KST na ďalšie štvorročné volebné obdobie. Preto príďte v čo najväčšom počte. Tiež budete mať možnosť záväzne objednať a zaplatiť členské známky spolu s poistením na rok 2018. Tešíme sa na vašu účasť.

Členské známky na rok 2018, vrátane poistenia

dospelí (18 – 62 rokov) 10,00 €
študenti (16 – 26, okrem externistov) 6,00 €
dôchodcovia (62 – 69 rokov) 6,00 €
dôchodcovia (nad 70 rokov) 4,00 €
deti (do 15 rokov) 4,00 €
ZŤP a ZŤPS 4,00 €