Výročná členská schôdza 2020

Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou, srdečne pozýva svojich členov, sympatizantov a nových záujemcov o členstvo v klube, na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. januára 2020 o 17:00 v galérii Mestského kultúrneho strediska (malý kaštieľ).

Prezentácia, objednávky a úhrada členských známok na rok 2020 prebehnú pred schôdzou v čase od 16:30 do 17:00 hod.

Program:

 • Otvorenie
 • Schválenie pracovného predsedníctva schôdze
 • Schválenie návrhu programu
 • Správa o činnosti v roku 2019
 • Správa o hospodárení
 • Hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2019
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 • Návrh a schválenie kalendára podujatí KST Krokus na rok 2020
 • Návrh a schválenie plánu výborových zasadaní na rok 2020
 • Vznik členstva
 • Informácia o členskej základni a členských známkach
 • Informácia o 2% podiele z daní
 • Jubilanti
 • Diskusia, rôzne
 • Návrh a prijatie uznesenia
 • Záver
 • Dataprojekcia z činnosti v roku 2018, občerstvenie

 

Príďte v čo najväčšom počte. Budete mať možnosť záväzne objednať a zaplatiť
členské známky spolu s poistením na rok 2020. Tešíme sa na vašu účasť.
Váš klub.