Výstup na Oblík

Oblastný výbor SZPB Vranov nad Topľou a ZO SZPB Petrovce a Obec Petrovce Vás srdečne pozývajú na 21. ročník Výstupu na Oblík, ktorý sa uskutoční v neďeľu 21. júna 2020.

08:00 – 08:30 zraz účastníkov (pred pohostinstvom kamienka)

08:30 – 11:00 turistický pochod Kamienka – partizánske letisko – bunker za Hrbom – chata za Oblíkom – vrchol Oblík

11:00 – 11:30 beseda na vrchole Oblíka

11:30 – 12:00 zostup k chate za Oblíkom

12:00 – 13:00 guľáš, občerstvenie pri chate