Krásnohorská jaskyňa

V nedeľu 18. júna 2006 naši turisti navštívili jednu z najkrajších jaskýň na Slovensku nachádzajúcu sa v Slovenskom krase neďaleko Rožňavy pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka.

Objavili ju rožňavskí jaskyniari v roku 1964. Okrem klasickej kvapľovej výzdoby sú v jaskyni rozličné excentrické útvary. Zaujímavé sú najmä karfiolovité korality, ktorých štruktúra je unikátna a nevyskytuje sa v žiadnej doteraz známej jaskyni v Slovenskom krase. Je zapísaná v zozname Svetového prírodného dedičstva.

Vďaka skúseným vodcom zo speleologickej vodcovskej služby sme mohli okúsiť nádherný pocit objavovania tejto podzemnej krásy. Cieľom turistického sprístupnenia je ukázať jaskyňu v prírodnom stave.

Štyristopäťdesiat metrov dlhá prehliadková trasa je budovaná bez zásahu do morfológie jaskyne. Tvorí ju Perejový dóm, Puklinová chodba, Veľký kaňon, Abonyiho dóm a Sieň obrov. Vedie pozdĺž alebo ponad podzemný tok pretekajúci celou hlavnou časťou jaskyne.

Všetci museli preukázať svoju šikovnosť a zručnosť pri jeho prekonávaní po úzkych drevených lavičkách. Jazierka bolo nutné prerúčkovať pomocou lanových traverzov a podzemné závaly zdolávať voľným lezením a pomocou pevných kovových rebríkov.

Všetci to zvládli skvele. Odmenou za vynaloženú námahu boli nádherné pocity z práve prežitého dobrodružstva a jedinečnosti jaskyniarskeho sveta. Posúďte sami.