Nízke Tatry – Krakova hoľa

KST Krokus Hanušovce nad Topľou si dovoľuje pozvať svojich členov, sympatizantov KST i všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta a okolia, na autobusový zájazd do Nízkych Tatier, v nedeľu 4. októbra 2015.

Krakova hoľa 1752 m, zaujímavý mohutný vápencový vrch s originálne formovanými tvarmi bralnatého reliéfu. Strmé úbočia, vrcholová plošina porastená hustou kosodrevinou. V masíve Krakova hoľa sa nachádzajú najhlbšie priepasti (Starý hrad, Javorová priepasť, Záskočská jaskyňa). Demänovská dolina je prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1929 s novelizáciou v r. 1973, výmera 837 ha. Ochrana strednej časti Demänovskej doliny s prirodzenými , často pralesovitými porastami. Zrázne dolomitové a vápencové bralá s rôznorodými krasovými formami a rozsiahlym jaskynným systémom najvýraznejšou vyvieračkou na toku Demänovky. Pestrá vegetácia a rôznorodé živočíšstvo.

Východiskový bod: Chata Lúčky v Demänovskej doline, zastávka SAD, parkovisko
Cieľový bod: Demänovská jaskyňa Slobody, zastávka SAD, parkovisko

Časový harmonogram: chata Lúčky [925] 0:30 hod. – Pod Krčahovom [1060 m n.m.] 1:15 hod. – S. Javorie [1478 m n.m.] 0:30 hod. – Kosienky rázc. [1650 m n.m.] 0:15 hod. – Pod Krakovou hoľou [1730 m n.m.] 0:05 hod. – Krakova hoľa [1752 m n.m.] 0:05 hod. – Pod Krakovou hoľou [1730 m n.m.] 0:45 hod. – sedlo Machnatô [1450 m n.m.] 1:30 hod. – Demänovská jaskyňa slobody [820 m n.m.] Čas spolu: 4:55 + prestávky

Náročnosť: stredne náročná poldenná túra
Stúpanie: 936 m
Klesanie: 1041 m
Vzdialenosť: 12,6 km

Počet miest v autobuse: 45
Cestovné: 15 € nečlen, 12 € člen, 10 € seniori a ZŤP, 8 € študenti a TOM
Odchod autobusu: 5:00 hod. na parkovisku pred COOP Jednota
Predpokladaný návrat: 18:00 hod.

Prihlášky: do 2. októbra 2015 On-line prihláška alebo Ján Hreha (telefón: 0904 865 595).

Poznámka: V prípade nepriaznivého počasia má organizátor právo zájazd zrušiť, alebo preložiť na iný termín. Informácia o konečnej verzii odchodu bude zverejnená na klubovej webovej stránke a vývesnej tabuli.

Informácie: Ján Hreha (telefón: 0904 865 595)

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

 

UPOZORNENIE !!!
Členovia KST s platným preukazom a nalepenou členskou známkou sú poistení. Ostaní nezabudnite na horské poistenie. Pre istotu uvádzame možnosť on-line poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby. Poistenie majú aj iné poisťovne, potrebná je však osobná návšteva alebo telefonický rozhovor. Nečlenovia sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť. Za deti zodpovedajú rodičia.

Poistenie nákladov na zásah HZS