Slovenský kras – Zádielska tiesňava

KST Krokus Hanušovce nad Topľou si dovoľuje pozvať svojich členov, sympatizantov KST i všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta a okolia na autobusový zájazd do Slovenského krasu, v nedeľu 24. apríla 2016.

Plánovaný program:
1. Hanušovce n/T – Zádiel > náučný chodník Zádielska tiesňava
2. Zádiel – Jasov > návšteva Jasovskej jaskyne

Dĺžka náučného chodníka: cca 7,5 km, čas: 4 hod., výškové prevýšenie: 350 metrov
Prehliadkový okruh v Jasovskej jaskyni má dĺžku 720 m a prevýšenie 30 m. Prehliadka trvá cca 45 min.
Vstupenka do jaskyne: dospelí 5,00 €, deti 6 – 15r. 2,50 €, študenti a dôchodcovia 4,00 €

Cestovné:
Deti a mládež: členovia KST Krokus – 4 €, nečlenovia – 5 €
Dospelí: členovia KST Krokus – 8 €, dôchodcovia a ZŤP – 6 €
Dospelí: nečlenovia KST – 10 €

Cestovné sa môže zmeniť, podľa počtu účastníkov.   

Propozície:
Stretnutie účastníkov: 6:15 hod. na parkovisku pred COOP Jednota
Odchod autobusu: 6:30 z parkoviska pred COOP Jednota

Prihlášky: do 20. apríla 2016 On-line prihláška alebo Ján Hreha (telefón: 0904 865 595).
Kapacita autobusu: 45 miest

Poistenie: Členovia KST s nalepenou platnou známkou sú poistení automaticky. Nečlenovia KST nie sú poistení, preto nezabudnite na poistenie.

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.