Volovské vrchy: Folkmarská skala, Turniská, Murovaná skala

KST Krokus pozýva svojich členov, sympatizantov KST i všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta a okolia na autobusový zájazd do Volovských vrchov, v nedeľu 9. júna 2019.

Plánovaný program:
Cesta: Hanušovce n/T – Prešov – Veľká Lodina – Ružín – Gregorov Prameň – Veľký Folkmár – Kojšov
Dĺžka cesty: 77km, Čas: 01 h 23 min

Vystúpime pri Gregorovom prameni a vydáme sa na trasu:
Gregorov prameň – Folkmarská skala – sedlo Zemičky – Turniská – Pod Murovanou skalou – Kojšov

Dížka trasy: 11,8 km,  čas 3:55, prevýšenie: 450m
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná

Cestovné:
Deti a mládež: členovia KST Krokus 4 €
Dospelí: členovia KST Krokus 6 €, dôchodcovia a ZŤP 5 €
Dospelí: nečlenovia KST 8 €
Cestovné sa môže zmeniť, podľa počtu účastníkov.

Organizátor: KST Krokus Hanušovce nad Topľou
Odchod autobusu: 6:30 z parkoviska pred COOP Jednota
Kapacita autobusu: 45 miest

Prihlášky: On-line prihláška,
telefonicky: Daniel Vrlik (0905 713 077) alebo Ján Hreha (0904 865 595), s uzávierkou v piatok 7. júna 2019

Poistenie:
Členovia KST s nalepenou platnou známkou sú poistení automaticky.
Nečlenovia KST nie sú poistení, preto nezabudnite na poistenie.

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.