Výročná členská schôdza 2023

Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou, srdečne pozýva svojich členov, sympatizantov a nových záujemcov o členstvo v klube, na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. marca 2022 o 17:00 v galérii Mestského kultúrneho strediska (malý kaštieľ).

Prezentácia, objednávky a úhrada členských známok na rok 2022 prebehnú pred schôdzou v čase od 16:30 do 17:00 hod.

Program:

 • Otvorenie
 • Schválenie pracovného predsedníctva schôdze
 • Schválenie návrhu programu
 • Správa o činnosti v roku 2022
 • Správa o hospodárení v roku 2022
  1. Hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2022
  2. Návrh rozpočtu na rok 2023
 • Návrh a schválenie kalendára podujatí KST Krokus na rok 2023
 • Návrh a schválenie plánu výborových zasadnutí na rok 2023
 • Informácia o členskej základni a členských známkach
 • Vznik členstva
 • Zánik členstva
 • Ocenenie jubilantov
 • Diskusia, rôzne
 • Návrh a prijatie uznesenia
 • Záver
 • Dataprojekcia z činnosti KST Krokus 2022

 

Príďte v čo najväčšom počte. Budete mať možnosť záväzne objednať a zaplatiť členské známky spolu s poistením na rok 2022. Tešíme sa na vašu účasť.


Váš klub.