Otvorenie jarnej turistickej sezóny 2012

Priatelia, KST Krokus vás pozýva na Slávnosť otvorenia novej turistickej sezóny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. apríla 2012 o 10:00 hod. v Rudlove, pri Hájenkách. Po otváracom akte a ochutnaní miestnej špeciality, nás usporiadateľ prevedie nenáročnou trasou po zelenej značke na Seredňu. Potom miestnym chodníkom na lúku pri Čiernej skale. Tu bude krátka prestávka, spojená s opekaním a občerstvením. Po prestávke sa vydáme po Jaseňovom hrebeni, cez skalné útvary okolo prameňa Krejda, do Zámutova na Bilikovú chatu, kde bude ukončenie pochodu, spojené s ochutnávkou Zámutovskej špeciality. Trasa s dĺžkou 16 km je nenáročná a prístupná každému priateľovi turistiky bez rozdielu veku a telesnej kondície.

Odchod účastníkov z Hanušoviec n/T: vlakom z malej stanice o 09:07 hod.

Príchod vlaku do Soli: 09:25 hod.

Odchod autobusu zo Soli do Rudlova: 09:35 hod.

Odchody vlakov z Čaklova do Hanušoviec: 15:29, 17:09 hod.

Odchody autobusov z Čaklova do Hanušoviec: 16:03, 16:48 a 17:27 hod.

Každý účastník si donesie drevenú vidličku a porcelánový alebo hlinený hrnček.

Organizátor: KST Javorina Rudlov a KST Perun Zamutov

Informácie: Ján Masič, tel.: 0907493531, www.kstrudlov.estranky.sk